/PONUKA BYTOV:  Bytový dom Pánske III. -
STAV OZN. BYTU                             VCHOD

 NADZEMNÉ 

PODLAŽIE

 POČET IZB.      VÝMERA BYTU V M2                                           VÝMERA ZÁHRADY/BALKÓNA   V M2                                                       VÝMERA BYTU SPOLU V M2 

CELKOVÁ CENA      BYTU VRÁTANE DPH          

 VOĽNÝ 1 A  1.       2.izb.       46,25 32 m2 78,25 -
PREDANÝ 2 A 1. 2.izb. 46,25 33 m2 79,25 -
PREDANÝ 3 A 2. 2.izb. 46,25 - 46,25 -
PREDANÝ 4 A 2. 2.izb. 46,25 - 46,25 -
PREDANÝ 1 B 1. 2.izb. 46,25 31 m2 77,25 -
PREDANÝ 2 B 1. 2.izb. 46,25 32 m2 78,25 -
PREDANÝ 3 B 2. 2.izb. 46,25 - 46,25 -
PREDANÝ 4 B 2. 2.izb. 46,25 - 46,25 -
PREDANÝ 1 C 1. 2.izb. 46,25 31 m2 77,25 -
PREDANÝ 2 C 1. 2.izb. 46,25 31 m2 77,25 -
PREDANÝ 3 C 2. 2.izb. 46,25 - 46,25 -
PREDANÝ 4 C 2. 2.izb. 46,25 - 46,25 -
PREDANÝ 1 D 1. 2.izb. 46,25 30 m2 131,25 -
PREDANÝ 2 D 1. 2.izb. 46,25 31 m2 77,25 -
VOĽNÝ 3 D 2. 2.izb. 46,25 balkón 3,5 m2 46,25 89.725.-
VOĽNÝ 4 D 2. 2.izb. 46,25 balkón 3,5 m2 46,25 89.725- 

 

**Povinnosť kúpy k bytu je kúpa 1 vonk. parkovacieho státia v cene 3.500.-Eur s DPH